Επιτραπέζια γυάλινα (116)

Επιτραπέζια Μεταλλικά (29)

Κρεμαστά γυάλινα (47)

Κρεμαστά Μεταλλικά (19)

Πήλινα (47)

Ποτήρια καντήλας (15)

Στηρίγματα καντηλιών (11)

Συρόμενα (58)

Φυσητό γυαλί (3)