Επιτραπέζια γυάλινα (109)

Επιτραπέζια Μεταλλικά (30)

Κρεμαστά γυάλινα (46)

Κρεμαστά Μεταλλικά (21)

Πήλινα (45)

Ποτήρια καντήλας (15)

Στηρίγματα καντηλιών (11)

Συρόμενα (48)

Φυσητό γυαλί (3)