Αγάλματα πολυεστερικά (23)

Θυμιατά (2)

Καντήλια (7)

Κεριά αφιέρωσης (8)

Κορνίζες (4)

Σταυροί (1)