Άγιο Βήμα (51)

Διάφορα (24)

Εικονοστάσια (35)

Θυμίαμα (13)

Θυμιατά (114)

Καντήλια (330)

Καρβουνάκια (14)

Κεριά (8)

Κηροπήγια (18)

Κρασί Θείας Κοινωνίας (10)

Λάμπες Παραφίνης (13)

Λειψανοθήκες (8)

Παραφινέλαιο (2)

Σταυροί (44)

Σφραγίδες (1)

Σφραγίδες πρόσφορου (12)

Σχέδια για κόλλυβα (17)

Ταματα (9)

Φιτιλάκια Καντηλήθρες (10)